dimarts, 14 d’abril de 2015

BESTIESES XXIV

Atlas i les hespèrides, John Singer SargentNo només el nostre món és el pitjor dels móns possibles per nosaltres, també és el millor.
divendres, 10 d’abril de 2015

BESTIESES XXIII

Venus de Willendorf,
24.000-22.000 anys enrere,
Museu d'Història Natural, Viena

Segons com emprendre i emprenyar són ben bé la mateixa cosa, acció que fecunda, acció que comporta moviment, com no pot ser d'altra manera, que genera moviment al seu torn, acció creadora en definitiva.